วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- คุมสอบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1, 3/2 และ 3/3

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2555


15:30 น. จัดแถวนักเรียนกลับบ้าน และส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-                   10:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   07:00 น. เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   11:45 น. เวรขายน้ำโรงอาหาร
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555


-                   07:00 น. เวรขายสหกรณ์
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   11:45 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   13:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2