วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555


-                   07:00 น. เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
-                   10:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   12:30 น. สอนแทนครูโสภิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   15:30 น. จัดแถวนักเรียนกลับบ้าน และส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 26 กันยายน 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555


-          08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   09:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
-                   10:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
-                   11:45 น. เวรขายน้ำโรงอาหาร
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555


-                   07:00 น. เวรขายสหกรณ์โรงเรียน
-                   08:30 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   11:45 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   13:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   14:30 น.สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   ทำงานต่างๆที่รับผิดชอบ
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555


-                   07:00 น. เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   10:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
-                   15:30 น. ส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 19 กันยายน 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   09:30 น. สอนแทนครูก่อกานต์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   15:15 น. จัดแถวนักเรียนเดินกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555


-                   เวรขายสหกรณ์ตอนเช้า
-                   กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี พงษ์อำไพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   10:30 น. สอนแทนครูรัชนีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
-                   11:30 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   13:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   14:00 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   13:00 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555


-                   07:00 น. เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   10:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
-                   15:30 น. ส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 12 กันยายน 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง

-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษษปีที่ 3/2

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2555


วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกาปีที่ 6/2
-                   15:15 น. จัดแถวนักเรียนเดbนกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555


-                   07:00 น. เวรขายสหกรณ์
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   11:45 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูกอกานต์ เจริญศาสตร์
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2555


-                   07:00 น. เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   10:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-          14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
-                   15:30 น. ส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 5 กันยายน 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555-                  กิจกรรมหน้าเสาธง
-          สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   11:45 น. เวรขายน้ำโรงอาหาร
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555


-                   07:00 น. เวรขายสหกรณ์
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   11:45 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   13:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4