วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- คุมสอบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1, 3/2 และ 3/3

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2555


15:30 น. จัดแถวนักเรียนกลับบ้าน และส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-                   10:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   07:00 น. เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   11:45 น. เวรขายน้ำโรงอาหาร
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555


-                   07:00 น. เวรขายสหกรณ์
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   11:45 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   13:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555


-                   07:00 น. เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
-                   10:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   12:30 น. สอนแทนครูโสภิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   15:30 น. จัดแถวนักเรียนกลับบ้าน และส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 26 กันยายน 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555


-          08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   09:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
-                   10:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
-                   11:45 น. เวรขายน้ำโรงอาหาร
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555


-                   07:00 น. เวรขายสหกรณ์โรงเรียน
-                   08:30 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   11:45 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   13:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   14:30 น.สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   ทำงานต่างๆที่รับผิดชอบ
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555


-                   07:00 น. เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   10:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
-                   15:30 น. ส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 19 กันยายน 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   09:30 น. สอนแทนครูก่อกานต์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   15:15 น. จัดแถวนักเรียนเดินกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555


-                   เวรขายสหกรณ์ตอนเช้า
-                   กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี พงษ์อำไพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   10:30 น. สอนแทนครูรัชนีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
-                   11:30 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   13:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   14:00 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   13:00 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555


-                   07:00 น. เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   10:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
-                   15:30 น. ส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 12 กันยายน 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง

-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษษปีที่ 3/2

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2555


วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกาปีที่ 6/2
-                   15:15 น. จัดแถวนักเรียนเดbนกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555


-                   07:00 น. เวรขายสหกรณ์
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   11:45 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูกอกานต์ เจริญศาสตร์
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2555


-                   07:00 น. เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   10:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-          14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
-                   15:30 น. ส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 5 กันยายน 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555-                  กิจกรรมหน้าเสาธง
-          สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   11:45 น. เวรขายน้ำโรงอาหาร
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555


-                   07:00 น. เวรขายสหกรณ์
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   11:45 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   13:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   ทำงานต่างๆที่รับผิดชอบ
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2555


-                   07:00 น. เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   10:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   15:30 น. ส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555


-                กิจกรรมหน้าเสาธง
-                 สอนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   09:30 น. สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555


-                   เวรขายสหกรณ์ตอนเช้า
-                   กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี พงษ์อำไพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   10:30 น. สอนแทนครูรัชนีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
-                   11:30 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   13:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-         14:30 น. สอนนีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2555

- เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 และ 6/4
- เวรส่งนักเรียนกลับบ้านหน้าประตูโรงเรียน

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2555

- เวรรับนักเรียหน้าประตูโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 และ 6/4
- เวรส่งนักเรียนกลับบ้านหน้าประตูโรงเรียน

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
- ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวกลับบ้าน

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- เวรขายน้ำโรงอาหาร
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 และ 6/2

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมดูแลนักเรียนจัดแถวเคารพธงชาติ
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2555

- เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 และ 6/4
- เวรส่งนักเรียนกลับบ้านหน้าประตูโรงเรียน

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ดูแลควบคุมนักเรียนจัดแถวเคารพธงชาติ
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
- ควบคุมดูแลนักเรียนจัดแถวกลับบ้าน

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 และ 6/2
- ควบคุมดูแลนักเรียนจัดแถวกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555

- เวรขายสหกรณ์ตอนเช้า
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
- ขายสหกรณ์ตอนเที่ยง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 3/3 และ 6/4

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2555

- ควบคุมดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
- ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2555

- เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
- ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวอบรมในตอนเที่ยง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
- เวรส่งนักเรียนกลับ้านหน้าประตูโรงเรียน

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555

- ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ช่วยคุณครูรัชนี จัดเอกสารวิชาการ
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 31 กรกกฏาคม 2555

- ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวรโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- เวรขายน้ำโรงอาหาร
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 และ 6/2

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2555

- เวรขายสหกรณ์โรงเรียนตอนเช้า
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
- เวรขายสหกรณ์โรงเรียนตอนเที่ยง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 3/3 และ 6/4

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2555

- ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสา ควบคุมนักเรียนจัดแถวให้เรียบร้อย
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
- ควบคุมจัดแถวนักเรียนกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฏาคม 2555

- เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 และ 6/4
- เวร ส่งนักเรียนกลับบ้านหน้าประตูโรงเรียน

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- เวรขายน้ำโรงอาหาร
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 และ 6/2

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2555

- เวรขายสหรณ์โรงเรียนตอนเช้า
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
- เวรขายสหกรณ์ตอนเที่ยง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 3/3 และ 6/4

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 20 กรกรฏาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดยริเวณโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฏาคม 2555

- เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนแทนครูก่อกานต์
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 และ 6/4

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 18 กรกฏาคม 2555

- กิจกรรมหน้่าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกปีที่ 3/2
- ควบคุมดูแลนักเรียนจัดแถวกลับบ้านหลังเลิกเรียน

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนแทนครูเสาวนีย์
- เวรขายน้ำแข็งในโรงอาหาร
- ดูแลเด็กอนุบาลแทนครูประจำชั้น
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 และ 6/2


วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ฝึกซ้อมนักเรียนอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อไปแข่งขันวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2555

- เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 และ 6/4
- เวรส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   07:00 น. เวรขายสหกรณ์โรงเรียน
-                   08:30 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   11:45 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   13:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   14:30 น.สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   12:30 น. ไปส่งเอกสารเงินกู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี พงษ์อำไพ
-                   ช่วยครูรัชนีจัดเอกสาร
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   07:00 น. รับเด็กนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   ตรวจการบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   09:30 น. สอนแทนครูกอกานต์
-                   14:00 น. อาจารย์นิเทศวิชาเอกมานิเทศ อาจารย์เย็นฤดี หนูเพชร
-                   15:30 น. จัดแถวนักเรียนกลับบ้าน และส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูกอกานต์ เจริญศาสตร์
-                   13:00 น. เข้าร่วมประชุมครูประจำเดือน ถึงเวลา 16:30 น.
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   07:00 น. เวรขายสหกรณ์
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   11:45 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   14:30 น. ซ้อมกีฬาสีและเพลงเชียร์
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. ประชุมครูฝ่ายกองเชียร์
-                   09:30 น. สอนแทนครูรัชนี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
-                   10:30 น. สอนแทนครูรัชนี นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
-                   11:45 น. เวรขายน้ำโรงอาหาร
วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   07:00 น. ไปที่ว่าการอำเภอท่าศาลาเพื่อเดินขบวนพาเหรดในการแข่งขันกีฬาเครือข่าย
-                   08:00 น. ขบวนพาเหรดเริ่มเคลื่อนขบวนไปยังสนามกีฬาของโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
-                   10:00 น. ประธานได้เปิดพิธีการแข่งขันกีฬาเครือข่าย
-                   มีการเต้นเอโรบิคในการเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   วันนี้เป็นวันแข่งขันกีฬาเครือข่ายวันสุดท้ายมีการแข่งขันกรีฑาหลายประเภท
-                   ในช่วงเช้าควบคุมกองเชียร์
-                   15:30 น. เป็นการมอบถ้วยรางวัลต่างๆ ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในประเภทต่างๆ หลังจากนั้นประธานก็ได้กล่าวปิดการแข่งขันกีฬา ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้กิจกรรมทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   ทำงานต่างๆที่รับผิดชอบ
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   07:00 น. เวรขายสหกรณ์
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูสาคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   11:45 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   13:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   09:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
-                   10:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
-                   11:45 น. เวรขายน้ำโรงอาหาร
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   07:00 น. เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
-                   10:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   12:30 น. สอนแทนครูโสภิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   15:30 น. จัดแถวนักเรียนกลับบ้าน และส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
-                   12:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   07:00 น. เวรขายสหกรณ์
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูโสภิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   11:45 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   13:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. ตรวจงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   11:45 น. เวรขายน้ำโรงอาหาร
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   09:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2