วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2555


15:30 น. จัดแถวนักเรียนกลับบ้าน และส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-                   10:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   07:00 น. เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น