วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น