วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   ทำงานต่างๆที่รับผิดชอบ
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2555


-                   07:00 น. เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   10:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   15:30 น. ส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555


-                กิจกรรมหน้าเสาธง
-                 สอนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   09:30 น. สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555


-                   เวรขายสหกรณ์ตอนเช้า
-                   กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี พงษ์อำไพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   10:30 น. สอนแทนครูรัชนีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
-                   11:30 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   13:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-         14:30 น. สอนนีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2555

- เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 และ 6/4
- เวรส่งนักเรียนกลับบ้านหน้าประตูโรงเรียน

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2555

- เวรรับนักเรียหน้าประตูโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 และ 6/4
- เวรส่งนักเรียนกลับบ้านหน้าประตูโรงเรียน

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
- ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวกลับบ้าน

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- เวรขายน้ำโรงอาหาร
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 และ 6/2

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมดูแลนักเรียนจัดแถวเคารพธงชาติ
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2555

- เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 และ 6/4
- เวรส่งนักเรียนกลับบ้านหน้าประตูโรงเรียน

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ดูแลควบคุมนักเรียนจัดแถวเคารพธงชาติ
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
- ควบคุมดูแลนักเรียนจัดแถวกลับบ้าน

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 และ 6/2
- ควบคุมดูแลนักเรียนจัดแถวกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555

- เวรขายสหกรณ์ตอนเช้า
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
- ขายสหกรณ์ตอนเที่ยง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 3/3 และ 6/4

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2555

- ควบคุมดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
- ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2555

- เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
- ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวอบรมในตอนเที่ยง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
- เวรส่งนักเรียนกลับ้านหน้าประตูโรงเรียน

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555

- ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ช่วยคุณครูรัชนี จัดเอกสารวิชาการ
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2