วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2555


วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกาปีที่ 6/2
-                   15:15 น. จัดแถวนักเรียนเดbนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น