วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   09:30 น. สอนแทนครูก่อกานต์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   15:15 น. จัดแถวนักเรียนเดินกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น