วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555


-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   ทำงานต่างๆที่รับผิดชอบ
-                   14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น