วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555


-                   เวรขายสหกรณ์ตอนเช้า
-                   กิจกรรมหน้าเสาธง
-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี พงษ์อำไพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
-                   10:30 น. สอนแทนครูรัชนีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
-                   11:30 น. เวรขายสหกรณ์
-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
-                   13:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
-                   14:00 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น