วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 และ 6/2
- ควบคุมดูแลนักเรียนจัดแถวกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น