วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2555

- เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
- ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวอบรมในตอนเที่ยง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
- เวรส่งนักเรียนกลับ้านหน้าประตูโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น