วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2555

- ควบคุมดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
- ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น