วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555

- ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ช่วยคุณครูรัชนี จัดเอกสารวิชาการ
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น