วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ดูแลควบคุมนักเรียนจัดแถวเคารพธงชาติ
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
- ควบคุมดูแลนักเรียนจัดแถวกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น