วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- เวรขายน้ำโรงอาหาร
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 และ 6/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น