วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ 10 เดือนพฤาภาคม 2555

07.00 น. รับนักเรียนตอนเช้าหน้าประตู
08.00 น. เข้าแถวหน้าเสาธง
หลังจากนั้นก็พบครูพี่เลี่ยงเพื่อดูตารางสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปรึกษาหารือกับครูพร่เลี้ยงในการจัดตารางสอนให้เหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น