วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2555

08. 00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
08.00 น. ควบคุมดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ติดภารกิจ จึงไม่สามารถมาโรงเรียนได้
13.30 น. ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6/2 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
14.30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ให้นักเรียนเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ
15.30 น. ประชุมในการปฏิบัติหน้าที่ แทนวิทยากรอิสลามในการดูแลเด็กอนุบลาในช่วงเช้า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น