วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตารางสอน


คาบ
1
2
3

4
5
6
วัน/ เวลา
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30
จันทร์

Eng. 3/1

พัก
Eng. 3/2
Eng. 3/3
Eng. 6/4
อังคารรับ
Eng. 3/1

Eng. 6/2
พุธประทาน


Eng. 3/2
พฤหัสบดี


Eng. 3/3
อาหาร


Eng. 6/4
ศุกร์


Eng. 6/2

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น