วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม 2555

ควบคุมดูแลเด็กอนุบาลเข้าแถวให้เรียบร้อย
ช่วยเพื่อนสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 3/2 3/3 และ 6/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น