วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ 14 พฤษภาคม 2555

07.00 น. ขายสหกรณ์โรงเรียน
08.00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
08.30 น. นักเรียนเข้าห้องเรียน
- ประชุมเรื่องการช่วยเหลือดูแลนักเรียนในการสอนการปฏิบัติศานกิจของอิสลาม เนื่องจากทางโรงเรียนขาดวิทยากรอิสลาม
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 3/2 3/3
- ขายสหกรณ์ตอนเที่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น