วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 2555

สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ควบคุมดูแลนักเรียนแทนครูพี่เลี้ยง
ตักข้าวให้นักเรียนสายชันประถมศึกษาปีที่ 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น