วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ 3 พฤษภาคม 2555

วันนี้เป็นการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 ในการเปิดภาคเรียนใหม่ในครั้งนี้เป็นการเปิดก่อนโรงเรียนอื่นๆ เนื่องจากทางโรงเรียนเปิดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในการเรียน เพราะกว่านักเรียนจะมีความพร้อมในการเรียนสำหรับภาคเรียนใหม่นี้ ก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น