วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ฝึกซ้อมนักเรียนอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อไปแข่งขันวิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น