วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- เวรขายน้ำโรงอาหาร
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 และ 6/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น