วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฏาคม 2555

- เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนแทนครูก่อกานต์
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 และ 6/4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น