วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม 2555

- เวรขายสหกรณ์โรงเรียนตอนเช้า
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
- เวรขายสหกรณ์โรงเรียนตอนเที่ยง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 3/3 และ 6/4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น