วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

            เวลา 08: 00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นฟังผู้อำนวยการโรงเรียนอบรมนักเรียนหน้าเสาธง หลังจากนั้นนักเรียนก็เข้าห้องเรียน หลังจากนั้นก็ตรวจงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เวลา 09:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 และมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  เวลา 11:30 น. เวรขายน้ำโรงอาหาร หลังจากนั้น เวลา 12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เวลา 13:30 น. สอนแทนครูสุพรรณี ชลสาคร เวลา14:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนทำความสะอาดก่อนเลิกเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

-                   เวรรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

-                   กิจกรรมหน้าเสาธง ควบคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง

-                   สอนแทนครูสพรรณี ชลสาคร 2 ชั่วโมง

-                   สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

-                   เวลา 14:30 น. ซ้อมกีฬาสีและเพลงเชียร์

-                   เวลา 15:30 น. เวรส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

-                   ควบคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง

-                   08:30 น. สอนแทนครูสุพรรณี ชลสาคร 4 ชั่วโมง

-                   14:30 น. ซ้อมกีฬาสี และเพลงเชียร์

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

-                   เวรขายสหกรณ์ตอนเช้า

-                   กิจกรรมหน้าเสาธง

-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี พงษ์อำไพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

-                   09:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

-                   10:30 น. สอนแทนครูรัชนีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

-                   11:30 น. เวรขายสหกรณ์

-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

-                   13:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

-                   14:00 น. ซ้อมเพลงเชียร์

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง

-                   08:30 น. สอนแทนครูเสาวนีย์ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2

-                   09:30 น. สอนแทนครูก่อกานต์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

-                   12:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

-                   14:00 น. ซ้อมเพลงเชียร์และซ้อมกีฬาสี

-                   15:15 น. จัดแถวนักเรียนเดนกลับบ้าน

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง

-                   08:30 น. สอนแทนครูรัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

-                   09:30 น. สอนแทนครูเสาวนีย์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

-                   14:00 น. ซ้อมกีฬาสีและเพลงเชียร์

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

-                   08:00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง
           -                   10:30 น. สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
           -                   14:00 น. ซ้อมเพลงเชียร์และกีฬาสี

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555
            -                   08:00 น. เดินพาเหรดไปยังสนาม
           -                   08:30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวการแข่งขันกีฬาสี
           -                   09:30 น. กีฬาได้เริ่มขึ้น
           -                   ในการแข่งกีฬาสีในครั้งนี้ก็ได้ช่วยควบคุมนักเรียนให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย และช่วยครูส่งตัวนักกีฬาไปยังกองกลาง และในการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ดิฉันได้มีโอกาสมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาด้วย รู้ปลื้มปิติเป็นอย่างมาก
         -                   16:30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งขันกีฬาสีผ่านพ้นไปด้วยดี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น