วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2555

- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ควบคุมดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น